Ceník - překlady

Překlad 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)

Dodání do 3 pracovních dní.

200 Kč

Překlad anotací do vysokoškolských závěrečných prací

Dodání do 3 pracovních dní.

100 Kč

Expres příplatek

Vyhotovení do 24 hodin. Za každou normostranu překladu. Možné při překladu do 5 normostran, jinak pouze běžný rychlost.

100 Kč

Přepis z jiných dokumentů to textové podoby

Za každou normostranu. Například z pdf, obrázků ...

100 Kč

Ceny jsou bez DPH a jsou konečné. Nejsem plátcem DPH. Fakturuji.